Jak rozumie dziecko na różnych etapach rozwoju?

0 842

Dzieci rozwijają się w różny sposób. Jedne szybciej, inne wolniej. Jeżeli nie ma zbyt dużych odchyleń od normy pod tym względem, nie ma się czego obawiać. Jeżeli jednak u dziecka zauważa się znaczne różnice w rozwoju fizycznym bądź psychicznym, w porównaniu do rówieśników, warto zareagować i udać się do specjalisty. Rozwój dziecka to nie tylko sfera dorastania pod względem budowy ciała, są to też różne etapy rozumienia świata. Dorosłym mogą się często wydawać dziwne, nietypowe. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i pomagać dziecku przebrnąć przez różne etapy rozwoju. Wsparcie i zrozumienie rodzica jest najważniejszym elementem w tym przypadku. Warto zapoznać się z typologią stadiów rozwoju. Szwajcarski psycholog Jean Piaget wymienił 4 stadia rozwoju rozumienia u dzieci.

Jakie są stadia rozwoju rozumowania przez dzieci?

Piaget wymienił cztery takie stadia. Zaczyna się od okresu sensoryczno- motorycznego, który można zauważyć od 0 do 24 miesiąca życia. Tutaj rozwija się inteligencja sensoryczna, związana ze wszystkimi zmysłami. Kolejny to etap przedoperacyjny, od 2 do 6 roku życia. W okresie operacji konkretnych możemy zbadać tzw. “dojrzałość szkolną” dziecka. Ten okres plasuje się od 6 do 12 roku życia. Ostatni okres to operacje formalne. Przypada na okres początkowej adolescencji (12- 13 r.ż.).

Co dzieje się w okresie sensoryczno- motorycznym?

W tym okresie, wymienia się 6 stadiów rozwoju dziecka. Wszystkie przechodzą płynnie, mogą się także delikatnie przesunąć w czasie. Nie trzeba się wtedy niepokoić. Wszystko zaczyna się od ćwiczeń odruchów (od 0 do 1 msc). Niemowlę uczy się odruchów, takich jak ssanie, czy chwytanie. Są to automatyczne wzorce zachowania pochodzące ze środowiska. Następnym stadium jest rozwijanie schematów (1 do 4 msc). Schematy poznane przez dziecko zaczynają być coraz bardziej precyzyjne, te, które zostały przyswojone niezależnie od dziecka są bardziej koordynowane, chodzi tu m.in. o koordynację wzrokowo-ruchową. Odkrywanie procedur dzieje się ok. 4-8 msc. W tym okresie maluch manipuluje przedmiotami. Wywołuje różne reakcje, jeśli mu się spodobają, powtarza je. Nie jest w stanie wyobrazić sobie wcześniej, jak doprowadzić do takiego skutku. Wszystko jest przypadkowe. W czasie, kiedy dziecko ma 8 do 12 msc jest w okresie zachowań intencjonalnych. Dziecko widzi cel, który chce osiągnąć i myśli nad tym, jak do tego dojść. Cel istnieje wcześniej, niż działanie. Nowość i eksploracja (12-18 msc) to metody prób i błędów do osiągnięcia celu. W okresie reprezentacji umysłowej (18-24 msc) metody prób i błędów są wypierane przez myślowe rozwiązywanie problemów. W tym okresie dziecko zapoznaje się z pojęciem stałości przedmiotów i zaczyna mieć świadomość własnej osoby, swojej odrębności.

Jakie zmiany w myśleniu następują w okresie przedoperacyjnym?Do gry wchodzą symbole. Słowa i liczby zastępują przedmioty i wydarzenia. Dziecko próbuje rozwiązywać problemy w myślach, ale spotyka się jeszcze z wieloma problemami. W poznawaniu świata nie pomaga dziecku:

  • centracja- dziecko skupia się tylko na jednym elemencie swojego problemu
  • egocentryzm- maluch jest przekonany, że inni widzą to co on, nie umie odwrócić sytuacji
  • animizm- ożywianie wszystkiego, według dziecka wszystko ma duszę
  • antyficjalizm- dziecko myśli, że coś dzieje się po to, aby było mu dobrze

Zmiany podczas okresu operacji konkretnych

Operacje umysłowe są przeprowadzane na podstawie elementów wiedzy, które są posiadane. Problemy z konkretnymi przedmiotami są logicznie rozwiązywane. Rozwija się rozumienie pojęcia stałości, ilości, klasyfikacji i relacyjności. Jest też rozwinięta odwracalność sytuacji.

Co dzieje się z myśleniem dziecka w okresie operacji formalnych?

Logiczne rozumienie zachodzi już nie tylko na poziomie konkretnych przedmiotów, ale i pojęć, które są abstrakcyjne. Tak samo dzieje się w przypadku wydarzeń hipotetycznych. Nazywa się to rozumieniem hipotetyczno- dedukcyjnym.

Podsumowanie

Dzieci rozwijają się w różny sposób. Ich pojęcie rozumowania kształtuje się wraz z wiekiem. Często niesie to za sobą utrapienie dla rodziców, którzy próbują podążać za dzieckiem. Jednak warto wspierać i pomagać dziecku, aby rozwijało się jak najlepiej.

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.